Analyse: The Maltese Falcon

In 1539, the Knight Templars of Malta, paid tribute to Charles V of Spain, by sending him a Golden Falcon encrusted from beak to claw…

Tip of the week 43

Even een inleiding, dit is namelijk een nieuwe rubriek. Elke week verschijnt hier The tip of the week. Daarbij richt ik mij op verschillende onderwerpen…